Zúčastněte se dosud vůbec největšího turnajeZbývá se jen přihlásit

Přihlášku si stáhněte, vytiskněte a vyplňte všechny požadované údaje.

Již není možné podávat přihlášky.

Vyplněnou přihlášku a startovné za celý tým (1 000 Kč / 40 €) přineste osobně do Arény (seznam zapojených Arén).

Přihláška týmu do turnaje je potvrzena až po zaplacení startovného!

Pokud se v dané Aréně už přihlásil max. počet týmů, můžeš přihlášku odevzdat a hrát v jiné Aréně.